English / Cymraeg

Dirprwy Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor

Prifysgol Abertawe

Abertawe

Gwirfoddol


Non Executive
0466-GT-SU

Mae Prifysgol Abertawe am benodi Dirprwy Ganghellor newydd a Chadeirydd y Cyngor i eistedd ar eu Pwyllgor Lleyg.

Gyda dros 27,000 o fyfyrwyr, 3,800 o staff a throsiant blynyddol yn cyrraedd £370 miliwn, mae Prifysgol Abertawe wedi mwynhau cyfnod o dwf aruthrol. Mae hyn wedi'i gyfateb gan y safonau uchaf o brofiad myfyrwyr, tra'n gallu addasu i dirweddau sy'n newid yn wydn.

Mae'r Brifysgol yn arloesol yn eu hymagwedd at gyflwyno addysgu a gweithrediadau, ac yn falch o'u cymuned staffio gydweithredol. Mae Prifysgol Abertawe wedi'i rhestru fel Prifysgol Orau yng Nghymru a 26ain Prifysgol y DU, yn y Guardian University Guide 2023. Mae hefyd yn safle 15 yn y DU am foddhad cwrs.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos a dangos tystiolaeth o sgiliau arwain eithriadol ar lefelau uwch mewn sefydliadau cymhleth yn ogystal â'r gallu i weithio mewn modd awdurdodol ond cydweithredol gydag aelodau o'r Cyngor Lleyg, y Senedd a chorff y myfyrwyr.

  • Hanes rhagorol o arweinyddiaeth ar lefelau uchaf busnesau a sefydliadau mawr a chymhleth.
  • Dealltwriaeth drylwyr sydd wedi'i chymhwyso'n dda o egwyddorion llywodraethu da, a cheir tystiolaeth dda o brofiad ohonynt.
  • Dealltwriaeth ddofn o waith, hanes, a diwylliant Prifysgol Abertawe a'i hymrwymiad parhaus i Gymru, ei diwylliant, ei threftadaeth a'i hiaith.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o friff yr ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu gwybodaeth@goodsonthomas.com.

I wneud cais, cyflwynwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol trwy'r botwm 'Gwneud Cais nawr' isod

Dyddiad cau: 5yp, 28 Mehefin 2023
Sgyrsiau Anffuriol: 5 - 7 Gorffennaf 2023
Cyfweliad Panel: 12 Gorffennaf 2023

Cydnabyddir pob cais.