English / Cymraeg

Prif Weithredwr


Aberystwyth - Hybrid
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Executive
£100,894

Mae Goodson Thomas yn falch iawn i ddod â’r cyfle gwych hwn i’r farchnad gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Y Llyfrgell Genedlaethol yw llyfrgell ac archif amlycaf Cymru, yn adnodd gwybodaeth enfawr ac yn drysorfa ar bob pwnc. Mae’r llyfrgell yn un o’r chwe llyfrgell ‘adnau cyfreithiol’ yn y DU ac Iwerddon, gan roi breintiau statudol iddynt sy'n galluogi'r llyfrgell i gasglu cyfran…


Prif Weithredwr


Caerdydd
Cydweithfa Cartrefi Cymru
Executive
£100,000 - £110,000 y flwyddyn

Mae Goodson Thomas yn gyffrous i ddod â’r cyfle gwych hwn i farchnata ar ran Cartrefi Cymru. Mae Cartrefi Cymru yn sefydliad dielw sy’n cefnogi pobl ag anableddau dysgu ledled Cymru. Maent yn fenter gydweithredol aml-randdeiliaid arloesol gyda 1200 o weithwyr yn cefnogi 650 o unigolion a miloedd o ffrindiau a theuluoedd ledled Cymru. Bydd deiliad y swydd yn dirprwyo cyfrifoldeb am…


Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd


Caerdydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Executive
£130,282 - £140,368 (yn agored i ymgeiswyr VSM a Meddygol a Deintyddol)

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, un o Fyrddau Iechyd Integredig mwyaf y DU, yn chwilio am Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd i ysgogi newid cadarnhaol a gwella llesiant ein cymuned amrywiol. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr ac yn gweithio'n annibynnol ac ar y cyd â chydweithwyr clinigol a rheoli i lunio ac arloesi ein hamrywiaeth o…


Prif Swyddog Gweithredu


Hybrid - Caerdydd
Cymdeithas Adeiladu Principality
Executive
Hyd at £260,000 yn ddibynnol ar brofiad a 40% o fonws sy’n gysylltiedig â pherfformiad

Cymdeithas Adeiladu Principality yw'r chweched gymdeithas adeiladu fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Gyda dros 500,000 o aelodau a 53 o ganghennau, mae Principality yn parhau i fod yn Gymdeithas Adeiladu lewyrchus a llwyddiannus. Byddwch yn adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr ac yn gweithio'n annibynnol ac ar y cyd â'r Tîm Gweithredol i sicrhau rhagoriaeth ar draws yr holl feysydd a…


Aelod Bwrdd ar ran Cymru


Caerdydd
Ofcom
Non Executive
£42,000 y flwyddyn

Mae Ofcom yn awyddus i recriwtio Aelod Anweithredol i ymuno â’i brif Fwrdd fel cynrychiolydd ar ran Cymru. Mae rôl Ofcom fel y rheoleiddiwr ar draws telathrebu, darlledu, y post, sbectrwm a gwasanaethau ar-lein yn bwysicach nag erioed. Dyma sut mae pobl yn profi cyfathrebiadau heddiw: ar yr un pryd fel defnyddwyr, cynulleidfaoedd a dinasyddion. Yn yr un ffordd ag y…