English / Cymraeg

Cartref

Fel cwmni gweithredol sy'n chwilio am ymgeiswyr addas ar ran cyflogwyr, rydym yn gweithio ar draws pob sector, gan ymhél â marchnadoedd Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol i gysylltu ein partneriaid â'r bobl iawn.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau i greu cydberthnasau ystyrlon ag ymgeiswyr.

I ymgeiswyr, rydym yn cynnig arweiniad ar y cyfleoedd sy'n gweddu orau i'ch sgiliau, eich profiad a'ch uchelgeisiau.

Mae'r ffaith fod Goodson Thomas wedi cael ei ddewis fel cyflenwr ar Fframwaith Recriwtio Gweithredol Gwasanaethau Masnachol y Goron yn dangos cryfder a gallu'r cwmni i ddarparu gwasanaethau recriwtio gweithredol ac anweithredol i sefydliadau'r sector cyhoeddus ledled y DU.

Mae'r partneriaethau a ddatblygwyd gennym dros yr wyth mlynedd diwethaf yn brawf o'n profiad blaenorol o weithio gyda busnesau'r sector preifat.


Cliciwch yma i gyfarfod â thîm Goodson Thomas.

Cartref

Cyfleoedd

Rheolwr y Cyfryngau Cymdeithasol Cymraeg

Ofcom Cymru

Caerdydd

Hyd at £40,000

Full-time

More Info

Prif Weithredwr Gweithredol

The Care Collective

Pont-y-pŵl

£60,000

Executive

More Info

Cyfarwyddwr

The Friendly Trust

Model hybrid yn cynnwys o leiaf 3 diwrnod yr wythnos yn y swyddfa yng Nghaerdydd i ddechrau

£60,000

Executive

More Info

Ymgysylltydd

Goodson Thomas Ltd

Gweithio hybrid, Caerdydd a chartref

Cyflog cystadleuol

Full-time

More Info

Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Caerdydd

£117,158 - £121,734

Executive

More Info

Prif Weithredwr Gweithredol

mirus Cymru

Caerdydd

c. £100,000 y flwyddyn

Executive

More Info

Example

Not Specified

Not Specified

/

Contract

More Info

"Er bod y broses yn cael ei harwain gan Goodson Thomas, roedd hi'n teimlo fel partneriaeth wrth iddynt ymgynghori ar bob cam o'r broses."

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clywed

y newyddion diweddaraf

Goodson Thomas

Mae Recriwtio yn Fuddsoddiad Strategol

DARLLEN MWY

Mabwysiadu yn dangos imi pa mor bwysig yw hunaniaeth

DARLLEN MWY

Cysylltu

Pa un a ydych yn fusnes sy'n awyddus i weithio gyda ni neu'n rhywun sy'n dymuno trafod y modd y gallwch gamu ymlaen yn eich gyrfa, mae croeso ichi gysylltu.

CYSYLLTU Â NI