English / Cymraeg

Cartref

Fel cwmni gweithredol sy'n chwilio am ymgeiswyr addas ar ran cyflogwyr, rydym yn gweithio ar draws pob sector, gan ymhél â marchnadoedd Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol i gysylltu ein partneriaid â'r bobl iawn.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau i greu cydberthnasau ystyrlon ag ymgeiswyr.

I ymgeiswyr, rydym yn cynnig arweiniad ar y cyfleoedd sy'n gweddu orau i'ch sgiliau, eich profiad a'ch uchelgeisiau.

Mae'r ffaith fod Goodson Thomas wedi cael ei ddewis fel cyflenwr ar Fframwaith Recriwtio Gweithredol Gwasanaethau Masnachol y Goron yn dangos cryfder a gallu'r cwmni i ddarparu gwasanaethau recriwtio gweithredol ac anweithredol i sefydliadau'r sector cyhoeddus ledled y DU.

Mae'r partneriaethau a ddatblygwyd gennym dros yr wyth mlynedd diwethaf yn brawf o'n profiad blaenorol o weithio gyda busnesau'r sector preifat.


Cliciwch yma i gyfarfod â thîm Goodson Thomas.

Cartref

Cyfleoedd

Prif Weithredwr

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth - Hybrid

£100,894

Executive

More Info

Prif Weithredwr

Cydweithfa Cartrefi Cymru

Caerdydd

£100,000 - £110,000 y flwyddyn

Executive

More Info

Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Caerdydd

£130,282 - £140,368 (yn agored i ymgeiswyr VSM a Meddygol a Deintyddol)

Executive

More Info

Prif Swyddog Gweithredu

Cymdeithas Adeiladu Principality

Hybrid - Caerdydd

Hyd at £260,000 yn ddibynnol ar brofiad a 40% o fonws sy’n gysylltiedig â pherfformiad

Executive

More Info

Aelod Bwrdd ar ran Cymru

Ofcom

Caerdydd

£42,000 y flwyddyn

Non Executive

More Info

"Er bod y broses yn cael ei harwain gan Goodson Thomas, roedd hi'n teimlo fel partneriaeth wrth iddynt ymgynghori ar bob cam o'r broses."

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clywed

y newyddion diweddaraf

Goodson Thomas

Mae Recriwtio yn Fuddsoddiad Strategol

DARLLEN MWY

Mabwysiadu yn dangos imi pa mor bwysig yw hunaniaeth

DARLLEN MWY

Cysylltu

Pa un a ydych yn fusnes sy'n awyddus i weithio gyda ni neu'n rhywun sy'n dymuno trafod y modd y gallwch gamu ymlaen yn eich gyrfa, mae croeso ichi gysylltu.

CYSYLLTU Â NI