English / Cymraeg

Cartref

Fel cwmni gweithredol sy'n chwilio am ymgeiswyr addas ar ran cyflogwyr, rydym yn gweithio ar draws pob sector, gan ymhél â marchnadoedd Cymru, y DU ac yn Rhyngwladol i gysylltu ein partneriaid â'r bobl iawn.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau a sefydliadau i greu cydberthnasau ystyrlon ag ymgeiswyr.

I ymgeiswyr, rydym yn cynnig arweiniad ar y cyfleoedd sy'n gweddu orau i'ch sgiliau, eich profiad a'ch uchelgeisiau.

Mae'r ffaith fod Goodson Thomas wedi cael ei ddewis fel cyflenwr ar Fframwaith Recriwtio Gweithredol Gwasanaethau Masnachol y Goron yn dangos cryfder a gallu'r cwmni i ddarparu gwasanaethau recriwtio gweithredol ac anweithredol i sefydliadau'r sector cyhoeddus ledled y DU.

Mae'r partneriaethau a ddatblygwyd gennym dros yr wyth mlynedd diwethaf yn brawf o'n profiad blaenorol o weithio gyda busnesau'r sector preifat.


Cliciwch yma i gyfarfod â thîm Goodson Thomas.

Cartref

Cyfleoedd

Prif Swyddog Gweithredu

Cymdeithas Adeiladu Principality

Hybrid - Caerdydd

Hyd at £260,000 yn ddibynnol ar brofiad a 40% o fonws sy’n gysylltiedig â pherfformiad

Executive

More Info

Cyfarwyddwr Anweithredol

Porthladd Aberdaugleddau

Sir Benfro, Cymru

£16,400 y flwyddyn

Non Executive

More Info

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyflawni Digidol a Thechnegol

Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweithio hybrid – swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy

£59,874- £67,246

Executive

More Info

Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweithio hybrid – swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy

£49,369 - £54,897

Executive

More Info

Prif Weithredwr

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

Abercynon ond gweithio ystwyth

£103,000 y flwyddyn

Executive

More Info

Ymddiriedolwyr Bwrdd (3)

Opera Cenedlaethol Cymru

Caerdydd

Gwirfoddol

Non Executive

More Info

"Er bod y broses yn cael ei harwain gan Goodson Thomas, roedd hi'n teimlo fel partneriaeth wrth iddynt ymgynghori ar bob cam o'r broses."

Gwnewch yn siŵr eich bod yn clywed

y newyddion diweddaraf

Goodson Thomas

Mae Recriwtio yn Fuddsoddiad Strategol

DARLLEN MWY

Mabwysiadu yn dangos imi pa mor bwysig yw hunaniaeth

DARLLEN MWY

Cysylltu

Pa un a ydych yn fusnes sy'n awyddus i weithio gyda ni neu'n rhywun sy'n dymuno trafod y modd y gallwch gamu ymlaen yn eich gyrfa, mae croeso ichi gysylltu.

CYSYLLTU Â NI